Loovus aitab ennast leida

Mis ajab inimesi lootusetult ummikusse? Sa tunned, et sind ei jätku kõikjale kuna pead samal ajal olema mitmes kohas. Sul pole aega vestelda inimestega, sest pead pidevalt midagi tegema, oled sattunud lootusetult ummikseisu.

Sellise kiirustamise tulemusena kasvab rahulolematus ja segadus sinu ümber. Muutud pidevalt muretsevaks ja ärevus kasvab lakkamatute tegevuste voos. Tööandjale võib jääda mulje, et sa ei ole piisavalt pühendunud. Lähed veelgi ärevamaks ja hakkad tegema rohkem vigu. Kodus oled hajevil ja tunned nagu sind ei ole pere jaoks päriselt olemas. Soovid paaniliselt midagi muuta, aga puuduvad jõuvarud.

Stress ja läbipõlemine on sellistes olukordades väga kiiresti tulema. Inimene kaotab oma ressursid ja usu iseendasse. Samuti kasvab kohustuste hulk, sest lükatakse tegemata asju üha edasi. Võid hakata tundma pearinglust või iiveldust. Sa ei usu endasse ega oma võimetesse. Oled kaotanud sotsiaalse toetuse ja isikliku mõjuvõimu tulla toime oma tunnetega. Sul on aeg leida endale kiiresti lahendus!

Noor naine
Foto: Pixabay

Selline on üks võimalikke stsenaariumeid, mis võib inimest tabada keerulistel hetketel. Halb enestunne võib väljenduda nii füüsiliselt kui vaimse kurnatusena. Inimene on väsinud, endasse sulgunud ja kaugeneb üha enem teistest inimestest. Olukorda võib sattuda nii suhte purunemise, töökaotuse või halvenenud suhte pärast tööl/kodus. Ka haigus on üks tõsisemaid põhjuseid, mis toob esile vaimse tervise halvenemise.

Loovuse arendamine aitab kogeda uusi stiimuleid või vaadata selgema pilguga endasse. Rühmatöö toetab sotsiaalset arengut ja annab võimaluse eneseväljenduseks hoolivas ja kriitikavabas keskkonnas. Elame endiselt ajastul, kus valitseb konkurents ja võimusuhted.

Olenemata noorema põlvkonna avatud suhtlemisstiilist, tulevad kaasa ka päritolu perest kaasa saadud arusaamad. Kuid maailm on pidevalt arenev ja põlvkondade vahelised sidemed nõrgenevad. Töökohtades on loobutud jäikadest rollidest ja inimestele lähenetakse rohkem individuaalselt. Ka pereväärtused on muutunud nõrgemaks ja sageli ei jaga kahest erinevast perest pärit elukaaslased sarnaseid vaateid. Eriti teravalt puudutavad perekondlikud mustrid ühiseid lapsi.

Loovusgrupi eesmärk on julgustada osalejatel ennast väärtustama ja suurendama enesekindlust. Kui oskame aktsepteerida iseennast ja olla kaastundlikud teiste suhtes, saame tagasi oma jõuallikad. Lapsevanemana saad ammutada inspiratsiooni ja kogemusi teiste perede arusaamadest. Soovime Julia Cameroni õpetuste alusel saada heldemateks ja loovamateks inimesteks, et avastada endas varjatud külgi.

Senini on osalejad leidnud enda jaoks julgust uuteks ettevõtmisteks või viinud täide oma unistusi. Soovime olla loovuse otsijatele toeks enda leidmise teekonnal!