Loovteraapiad

Loovteraapia (ingl k creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks (loovterapeudi kutsestandard, tase 7). 

Loovterapeut (ingl k creative arts therapist) on psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist.

Loovterapeutiline tegevus arendab loovat mõtlemist, parandab kognitiivseid võimeid, toetab mäluprotsesse ning aitab vähendada valuaistingud. Loovtööga tegelemine aitab taastada sisemisi ressursse ja parandada meeleolu.

Loovteraapiat viib läbi Tallinna Ülikooli magistrikraadiga loovterapeut visuaalkunsti suunal. Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming.

Sigrid-Tammiste

Oled oodatud osalema loovteraapia gruppides.

Uuri lähemalt, mida inimesed arvavad loovterapeutilisest lähenemisest.

“Küllusepuu” (2018). Avaldaud autori loal.

Pildi autori kommentaar: „Minu loal on mu elus küllaga erinevaid värve: nii rõõmu, kiindumust, uudishimu, rahu ja rahutust, igatsust, hallust, leina ning valu. Mu küllusepuu saab alguse maast, minu enda seest, kus on puu juured. Erinevat värvi tunded keerduvad võras meandrikujulisteks õiteks ja lähevad tagasi maasse. Meander on geomeetriline ornament antiikajast, millel on palju vorme ja mida kasutatakse tänapäevani. Nagu pildilt näha, kujundab üks sellistest meandritest ka minu elu mustrit. Joonistades seda ei teadnud, kuid tean praegu, et meander kannab ka tähendust – seda on läbi aegade peetud ühtsuse ja lõpmatuse sümboliks. Loovus on meis kõigis olemas, kuid oleme ta sageli maha salanud, kuna arvame, et meil ei sobi täiskasvanuna loov olla. Võib-olla me ei julge loovad olla, kui teised täiskasvanud peavad küllusest pulbitsevat loovust tülikaks. Kunstiga tegelemine aitab loovust üles äratada. Loovtöötoad julgustavad kunsti ja loovust võtma, nagu need on, osa meie elust.”