Supervisioon

Grupisupervisioon on sarnaste töörollidega inimeste koostöövorm, kus toimub osalejate arenguvajaduste läbitöötamine. Grupitöös käsitleme kliendi respekteerimist, ära kuulamist, kasutame tööriistu ja meetodeid, mis aitavad inimesena areneda. Grupitöödes arutame läbi tööalaseid õnnestumisi, mis võimaldavad oma tööala paremini planeerida.

Meetodina kasutame kovisiooni, sotsiomeetriat ja konstellatsiooni. Grupitöö aitab suurendada organisatsioonilist kuuluvust ja leevendada igapäevast tööstressi. Grupis osalemine toetab kolleegide omavahelist suhtlust ja coachingu tehnikad on abiks võrgustikutöö tegemisel.

Oleme lõpetanud International Supervision and Coaching Institute (ISCI) õppekaval psühhosotsiaalse supervisiooni ja coachingu väljaõppe. Oleme veendumusel, et supervisioon ja coaching aitavad luua enda ümber palju suuremat selgust ning seeläbi saame ennetada stressi kuhjumist ja läbipõlemist. Grupisupervisioon aitab luua enda lähikeskkonnas usaldust, kus on turvaline jagada rõõme ja muresid, mis toetab osalejate refleksioonioskust ning arengut.

Supervisiooni saab tulla individuaalselt kui grupiga. Sobib nii kohalike omavalitsuste, mittetulundusühingute, avaliku sektori või erasektori meeskondadele.