Supervisioon

Grupisupervisioon on sarnaste töörollidega inimeste koostöövorm, kus toimub osalejate arenguvajaduste läbitöötamine. Grupitöös käsitleme kliendi respekteerimist, ära kuulamist, kasutame tööriistu ja meetodeid, mis aitavad inimesena areneda. Grupitöödes arutame läbi tööalaseid õnnestumisi, mis võimaldavad oma tööala paremini planeerida.

Meetodina kasutame kovisiooni, sotsiomeetriat ja konstellatsiooni. Grupitöö aitab suurendada organisatsioonilist kuuluvust ja leevendada igapäevast tööstressi. Grupis osalemine toetab kolleegide omavahelist suhtlust ja coachingu tehnikad on abiks võrgustikutöö tegemisel.

Olen lõpetanud International Supervision and Coaching Institute (ISCI) õppekaval psühhosotsiaalse supervisiooni ja coachingu väljaõppe. Olen veendumusel, et supervisioon ja coaching aitavad luua enda ümber palju suuremat selgust ning seeläbi saame ennetada stressi kuhjumist ja läbipõlemist. Grupisupervisioon aitab luua enda lähikeskkonnas usaldust, kus on turvaline jagada rõõme ja muresid, mis toetab osalejate refleksioonioskust ning arengut.

Supervisiooni saab tulla individuaalselt kui grupiga. Sobib nii kohalike omavalitsuste, mittetulundusühingute, avaliku sektori või erasektori meeskondadele.

Sigrid Tammiste
2023 Kineetilise liiva praktilised tehnikad nõustamisel kasutamiseks (6 ak h), Natalja Šastina. Mahena Keskus
2020-22 ISCI psühhosotsiaalse valdkonna superviisor-coachi väljaõpe (640 ak h)
2021-22 Sotsiaalkindlustusamet. Riikliku perelepituse väljaõpe (160 h)
2021 Sotsiaalkindlustusamet. ATH-ga laps ja tema pere toetamise võimalused rehabilitatsioonis ja meetodid abistamiseks. Lektor Merike Rand (8 ak h)
2018-20 Tallinna Ülikool. Kunstiteraapiad, terviseteaduste magistrikraad (MSc)
2020 Mänguterapeutilised tehnikad ärevusega toimetulekuks ja enesehinnangu tõstmiseks. Lektor Sirli Kivisaar
2020 MTÜ Mondo rändeteemaline maailmahariduse suvekool
2019/03 Tallinna Ülikool, traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias. Lektor Helena Babkina-Tartes, Msc (12 ak h)
2018 Vaikuseminutid MTÜ, Vaikuseminutid baaskoolitus