Külli lugu

Elu annab sulle mis iganes kogemuse, mis aitab sind kõige enam sinu teadlikkuse kasvus.“ Echart Tolle

Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli, kuid alati tundnud huvi psühholoogia vastu. Kuna õppida pole kunagi hilja, siis olen osalenud erinevatel täiendkoolitustel. Loovklubis praktiseerisime Bert Hellingeri organisatsiooni- ja perekonstellatsioone, mille abil on võimalik nähtavaks teha erinevaid dünaamikaid peres, inimsuhetes, mis meid mõjutavad alateadlikult. See oli arendav kogemus andis suurema pildi tajumise võime.

Erakoolis Tervilik Mina õppisin kolm aastat transpersonaalset psühholoogiat. Olen lõpetanud Imago suhteteraapia kliinilise baaskoolituse ja seal saadud teadmised ja kogemused aitavad ehitada silda inimsuhetes. 2015. aastal lõpetasin kogemusnõustajate koolituse Avituses ja sellest ajast tegutsen kogemusnõustaja, mentori ja grupinõustajana.

Kui sa soovid oma elus teha muudatusi, siis olen nõus sinuga sellele teele asuma. Teekaaslasena saan pakkuda sulle seda, mida ise olen omal rännakul kogenud ja endale teadvustanud. Sellel teel läbime me kõik nii tõuse kui langusi, kuid teadvustades enda korduvad mõtte- ja käitumismustrid ning tehes muudatusi, avanevad meile eluteel uued võimalused.

Pakun sulle abi kui:

  • elus on kriis ja sul on raske sellega toime tulla;
  • koged leina või kaotust (ka lahutus, töökohast, tervisest või kodust ilmajäämine on kaotused);
  • lastetuse probleemid ja sul pole oma muret kellegagi jagada;
  • vajad lapsevanemana või kasuvanemana nõustamist;
  • kaassõltuvus ja läbipõlemine;
  • keha annab märku elupingetest ja terviseprobleemidest.

#kogemusnõustamine #kasuspered #imagoteraapia #depressioon #kaassõltuvus #läbipõlemine #elukriis