Kogemusnõustamine

Enda stressitaseme hindamiseks soovitame läbi teha EMS enesehindamise küsimustiku ja saadame teile vastused e-kirjaga. Küsimustiku saab alla laadida või avada veebibrauseris.

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge. /Kogemusnõustamise Koda/

Kogemusnõustajaid leiab sagedasti depressiooni, ärevuse, läbipõlemissündoomi, keerulise elusündmuse või kaotuse kogemusega. Nõustajate poole saab pöörduda mitmetel elulistel teemadel nagu raske haigus, töökaotus, lahendamata peresuhted, lahkuminek jne. Meie kogemusnõustajate teemade loetelu leiab sisulehelt otsin kogemusnõustajat

Saame tuttavaks PILK MTÜ kogemusnõustajatega:

Eidi on elanud läbi raske elulise sündmuse – laste kaotuse ja sünnitusjärgse veremürgituse. Täna nõustab Eidi lisaks kaotusvalule onkoloogilise diagnoosi, riskiraseduse, depressiooni, stressi ja vaimse tervise teemadel.

Külli on läbinud Imago suhteteraapia baaskoolituse ja nõustab lisaks peresid (sh kasupered). Tal on kogemused leina ja terviseprobleemidega.

Irita on aastaid võõrsil elanud ja teab, mida tähendavad Eestisse naasmise raskused, kaotatud töövõime või üksijäämine. Irita saab viia läbi nõustamist ka inglise ja hispaania keeles.

Sigrid on kogemusnõustaja ja loovterapeut. Sigrid töötab laste ja täiskasvanutega. Kogemusnõustamist teeb ärevuse ja läbipõlemise sündroomi valdkonnas.

Pille on üle elanud traumakogemuse ja oskab aidata leinas inimest. Juuksurina töötades on tal tekkinud kroonilised seljavalud, mis takistavad töötamist. Pille soovib aidata vähenenud töövõimega inimesi toime tulema haigusest tingutud muutustega.

Iren viib läbi kogemusnõustamist depressiooni ja erinevate eluraskuste teemadel. Lisaks omab väljaõpet tantsuteraapias ja osalenud Moreno playback teatri väljaõppes.

Kogemusnõustamisest saavad abi järgmised sihtrühmad

  • vaimse tervise probleemidega inimesed ja nende lähedased;
  • psühhosotsiaalsetes raskustes pered;
  • krooniliste haigustega inimesed ja nende lähedased;
  • kriisiolukorda sattunud inimesed ja nende lähedased;
  • traumaatilise olukorra üleelanud inimesed ja nende lähedased;
  • sõltuvushäiretega inimesed ja nende lähedased;
  • puuetega inimesed ja nende lähedased.

Mitmed uuringud erinevates valdkondades on näidanud, et kogemusnõustamine pakub sotsiaalset tuge, kogemuslikke teadmisi ja informatsiooni, sotsiaalse õppimise ja võrdluse võimalust. Kogemusnõustamine avaldab positiivset mõju ka aitajale endale kuna annab võimaluse kasutada oma kogemust kogukonna teenimiseks.